Samohrane

Da l’ su žedne
Nečeg željne
Mozda gladne
Tako same

Imaju li koga
Da im supu kuva
Da im peškir doda

Kako li spavaju
Kako se tuširaju
Šta li rade
Gde li idu

Ko ih teši
Ko ih sluša
Tako jake
Tako hrabre

Vidajući svoje rane
Decu sveta same hrane