Photo

Fotografija je za mene dokument, zahvaljujući kojem uspevam da sačuvam trenutak u vremenu. Običan, usputan, ali bitan. Da bi se fotografski zapis dogodio, potrebno je poklapanje nekoliko ključnih faktora: da je momenat značajan, da je istovremeno i običan i da je fotoaparat prisutan. U tom smilslu, fotografske crtice ispod su samo to – digitalni zapisi fotona u određenom prostor-vremenu.

Pogled u kravu, Livada iza Aradca,oktobar 2023
Svako jato svome krdu letu, livada iza Aradca, oktobar 2023
I bi svetlo I, Mužljanski ritovi, maj 2023
I bi svetlo II, Mužljanski ritovi, maj 2023
Metamorphosis I / Tisa, oktobar 2022
Metamorphosis II / Tisa, oktobar 2022
Odraz / Jegrička, januar 2018
Oraj / Aradački atar, januar 2018
Atar / Fazanska šumica, januar 2018
Stado / Orlovatski atari, januar 2018
Zima / Dvorište, januar 2019
Inje / Dvorište, januar 2016
Guske / Orlovat, mart 2016
Guske / Orlovat, mart 2016
Uspomene / Zelengorska, februar 2018
Za vreme rata / Zelengorska, februar 2018
Visibabe / Baba Ružina baštica, mart 2015
Šum šumske prašine / Carska bara, oktobar 2015
Koza / Peskara, jul 2018
Šarko / Bašta, maj 2017
Našli smo pleh / Dvorište, mart 2016
Mikro gljive / Dvorište, februar 2018
Lađa / Bagljaš, mart 2016
Vangla / Dvorište, jun 2017