Banja Rusanda trska na obali u blizini vidikovca

Poslednji ostaci Panonskog mora

Poslednji ostaci Panonskog mora pisan je tokom šetnji po banjskom kompleksu Rusanda, u periodu februar-mart 2019. godine. To je dnevnički zapis o jednom velikom Ništa koje se dogodilo pre bujanja vegetacije i povratka labudova na jezero.

Pročitaj »

Orlovat u oktobru

Ima banatskih sela u kojima pomisliš da je vreme stalo. Samo, ne mislim ja da su to mesta u kojima se odavno ništa ne događa, naprotiv. Tu se radi o drugačijem stajanju. To su vakuumi vremena u prostoru, od eneolita do danas.

Pročitaj »