Za života

kad budemo mrtvi i spokojni
ti ćeš mi čitati
ja ću plakati
od sete
i radosti
kad budemo mrtvi, pokojni
možda i pre