Posmatračica

Posmatram život
Usput živim

Posmatram pticu
Peva na crkvi

Bez ikakvog plana
Planirano se desi

Posmatra život
Posmatračica

Peva na crkvi
Pevačica