Porozna

kroz plastične crepove,

prljavo staklo duplog prozora

kroz vazduh,

udarajući o zrnca prašine

– dolaze.

zraci iz srca Sunca 20.000 godina, 8 minuta i 20 sekundi

– dolaze.

(ja) prozračna, porozna

nailazim na samu sebe,

kao zraci na zrnca;

(ti) obasjan, otkriven

u porama.