Poremećaji sistema

remetim sistem

polako

remetim sistem

tiho

remetim iznutra

da ne primeti

sistem poremećeni

da remeteći ga

vraćam u red

sebe, sistem, svet