grudva zemlje

na ivici mesinganog oboda,

 
život toliko sporo prolazi da
 možda i ne prolazi
dok ne umre na brzinu neko drag
pa se setiš da kroz tuđe tihe smrti
najglasnije umireš ti sam
mi
svi