Категорија +Eseji

Strepnja savremenog sveta

Kada je pre nešto manje od dve godine (sada već pre osam godina, prim. aut. 30.1.2019.) birala temu ovog rada, sa posebnim ushićenjem da će o pojmu straha i drhtanja uspeti da kaže nešto epohalno, te da će ponuditi rešenja za prevazilaženje ovih sasvim nepotrebnih emocija, autorka ovog rada nije pretpostavljala da će joj za izdradu istog biti potrebno ovoliko vremena. Tek oporavljeni vetreran paničnih napada i stanja generalizovane anksioznosti, puna entuzijazma, latila se odabrane literature i pripermljenog koncepta. No, već se na prvim stranicama podsetila mraka i dubine kojim su obojena dela filozofa egzistencije, a koje je odabrala kao predmet svog interesovanja.