Banatski prozori

Koliko god da pereš i ometlavaš banatske prozore, oko njih se uvek isprede najfinija mreža paučine, a na samim staklima se stvori suvi premaz banatske prašine (nije zlato, ali liči). Nisu to sad ne znam kakva arhitektonska rešenja (mada ima i zakonom zaštićenih primeraka), obično su okna obična, drvena,